Magic-World

Server je momentálně offline.

Připojte se na server pomocí play.magic-world.fun

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Udělujete tímto souhlas živnosti Magic-World, vedenou Daniel Iliev (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: - Herní přezdívka
  - Emailová adresa
  - Zprávy ze serveru
  - IP Adresa
  - Aktivita na serveru
  - Zašifrované heslo
 2. Herní přezdívka, emailová adresa, zprávy ze serveru, IP adresa, aktivita na serveru a zašifrované heslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zlepšení podmínek serveru. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. IP Adresou se myslí adresa, která je přiřazena k uživateli. Je originální a je využívána k spojení s daným hráčem. Zašifrovaným heslem se myslí heslo, které je zašifrované a Správce nemá přístup k dešifrovanému heslu
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu nix3r@magicworld.fun
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a. PayPal, sídlem: San José, Kalifornie, USA. Web: paypal.com
  b. PaySafeCard, sídlem: Vienna, Austria. Web: paysafecard.com
  c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, ale s podmínkou smazání hráčských postupů na serveru, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, ale s podmínkou smazání hráčských postupů na serveru, - na přenositelnost údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.