Magic-World

Server je momentálně offline.

Připojte se na server pomocí play.magic-world.fun

Pravidla a podmínky

Pravidla
Pravidla se mohou měnit a aktualizovat. Hráč je povinen se s každou změnou seznámit a dodržovat ji. Členi AT mohou udělit trest dle jejich posudku.
 1. Zákazy
  1. Je zakázáno využívat bugy hry. A dále je přísně zakázáno publikovat bug za účelem vlastního výdělku.
  2. Je zakázáno zlehčovat si hru pomocí externích programů a skriptů.
  3. Je zakázáno urážet, šikanovat nebo jakkoliv nabourávat klidný průběh hry.
  4. Je přísně zakázáno šířit jakýkoliv nevhodný nebo explicitní obsah.
  5. Je přísně zakázáno vydávat se za členy AT, Youtubery, nebo Sponzory serveru.
  6. Je zakázáno obcházení banů. Např.: Vytvářením více účtů apod...
  7. Je zakázáno spamovat jakýmkoliv způsobem.
  8. Je zakázáno propagovat jakýmkoliv způsobem ostatní komunitní servery.
  9. Je zakázáno psaní pouze velkými písmeny nebo z větší části.
  10. Je zakázáno doprošování členů AT o jakýkoliv práva, itemy či jiné věci.
  11. Hráči je přísně zakázáno navádět ostatní hráče k porušování pravidel.
 2. Povinnosti
  1. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
  2. Hráč je povinen dodržovat pravidla serveru. Neznalost pravidel se neomlouvá.
  3. Hráč je povinen dodržovat a řídit se nařízeních napsané/řečené AT.
  4. Hráč je povinen pamatovat si své přihlašovací údaje. V případě ztráty server není povinný uhradit hráči ušlé VIP výhody, herní měnu, či cokoliv jiného.
  5. Hráč je povinen ihned nahlásit jakoukoliv objevenou chybu. Za chybu se považuje cokoliv, co se přímo rozporuje s hrou, herním nastavením a serverovým nastavením.
  6. Hráči jsou povinni se navzájem k sobě chovat slušně a s ohledem. Dále jsou hráči povinni se k sobě chovat jako k sobě rovným.
 3. Práva
  1. Hráč má právo na své soukromí. To znamená, že není povinen AT sdělovat své přihlašovací údaje, adresu bydliště a jiné reálné informace, pokud to není třeba k vyřešení problému.
  2. Hráč má právo při udělení trestu o jasný zdůvodnění trestu. Není však povinností AT ban dokazovat.
  3. Hráč má právo vidět a znát aktuální AT a to na adrese: magic-world.fun/tym/
  4. Hráč má právo na zrušení informací uvedených o hráči. Viz souhlas se zpracováním osobních údajů.
  5. Hráč má právo nesouhlasit s uděleným trestem a to formou stížnosti přes web, kde se bude nadále vyšetřovat proč byl trest udělen.
  6. Hráč má právo požádat o pomoc, jestliže se dotaz vztahuje k serveru či jemu spojeným věcem.
  7. Hráč má právo při poruše serveru na vrácení ušlých zisků z koupených výhod.
 4. Herní pravidla​​​​​​​
  1. Při vytváření XP farm je zakázáno používat jakýkoliv systém přepravy mobů. Dále je zakázáno vlastnit a používat víc než 2 SoulCage. A dále je zakázáno nechávat XP farmu zapnutou při odchodu a AFKovat u ní.
  2. Zákaz portování k sobě nebo portování k někomu za účelem zabití.
  3. Zákaz zbytečného stavění / ničení ve všech světech.
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.